Sponsor kelimesi, destek ve himaye anlamına gelmekle beraber, uygulamada bir ürün veya hizmetin ilan ve reklam yoluyla tanıtılmasını destekleyen firma veya kuruluş anlamında kullanılmakta, sponsor tarafından yapılan bu hizmete de sponsorluk denilmektedir. Globalleşmenin bir sonucu olarak işletmeler artık ürettikleri ürünler ile değil, topluma kattıkları değerler ile ön plana çıkmaktadırlar. Günümüzde şirketlerin topluma ve çalışanlarına karşı olan saygısını ifade eden sosyal sorumluluklarını yerine getirirken kullandıkları en önemli araçlardan biri ‘’sponsorluk’’tur. Çoğu zaman reklam ya da bağış ile karıştırılan sponsorluk; şirketlerin spor, kültür, sanat, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda toplumsal yararlar yaratmalarına katkıda bulunarak, kendilerini tanıtmalarını sağlamaktır. Şirketler, tüketicilerindeki artan eğitim ve bilinçteki değişimi daha iyi gözlemleyerek, sponsorluğu bağış olarak algılamak yerine, yaratıcılıklarını kullanmak ve doğru iletişim tekniğini seçmek için büyük çaba göstermek zorundadır. Çünkü, tüketicilere ulaşmak eskisi kadar kolay değildir. Tüketiciler, şirketlere ürettikleri ürünlerden daha çok topluma kattıkları değerler ile bakmaya başlamıştır. 13 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 5105 sayılı Kanun ile 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi değiştirilerek kanunun yayımlandığı tarihten itibaren sponsorluk harcamaları yeniden tanımlanarak vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ile bu harcamaların vergi matrahından düşürülmesi esasları belirlenmiştir. Sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için %100’ü kurumlar vergisi matrahının tespitinde, beyan edilen kurum kazancından indirilerek vergiden düşürülür. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

 • Ulaşım harcamaları,
 • İaşe ve ibate harcamaları,
 • Ödüller ve promosyon ürünleri harcamaları,
 • Reklam ve tanıtım harcamaları,
 • Kırtasiye harcamaları,
 • Sağlık ve sigorta harcamaları,
 • Malzeme, araç ve gereç alımı ile kiralama harcamaları,
 • Tesis kiralama harcamaları,
 • Genel Müdürlükçe uygun görülen organizasyonla ilgili diğer harcamalar. gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilir. Detaylı bilgiyi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde bulabilirsiniz

 1. SPONSORLARA SUNULACAK HİZMETLER

Sponsora verilecek haklar, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla;

 1. a) Faaliyet veya tesisin isim hakkı,
 2. b) Her türlü reklam ve tanıtım hakları, verilebilir.

Sponsor olan firmaların isim hakları, tanıtımı ve reklam faaliyetleri sponsorluk bütçlerine göre belirlenir. Bu bağlamda sponsorlarımız Ana Sponsor ve Diğer Sponsorlar olarak ikiye ayrılmaktadır. İsim hakları, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile birlikte kulüp olarak sponosorlarımıza sunabileceğimiz hizmetler şu şekildedir.

Ana Sponsora sunulacak hizmeter

Ana Sponsorumuzun ismi kulübümüzün isminin önüne eklenecektir. Sponsorumuz İsim hakkına sahip olacaktır.

Ana Sponsorumuz olan kurumun personel ve çocuklarına, dönemsel olarak belli günler ve saatlerde ücretsiz spor eğitimi verilecektir. Yetenekli sporcular kulübümüzün lisanslı sporcusu olmaya hak kazanacaktır.

Proje ve sportif organizasyonlara ana sponsorun ismi verilecektir.

Saha içi reklam alanlarının giydirilmesi yapılacaktır. Ev sahibi maçlarının oynandığı Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda saha içi, saha kenarı , kırlangıç ve afişler de sponsorun logosu ve ismi yer alacaktır

Tüm yazılı ve görsel basın yayın organlarında Ana Sponsorumuzun desteklerinden bahsedilecekir. Tüm yazılı ve görsel basın yayın organlarında Ana sponsorun Logosu Kulüp logosunun yanında yer alacaktır.

Forma, çanta, havlu v.b. malzeme ve tekstil ürünlerinin ön yüzeyinde Ana sponsorun belirleyeceği bölgede ve ebatta yer ana sponsorun logosu ve ismi için ayrılacaktır. Formada, göğüs, sırt, kol ve şort  olmak üzere dört alanda yer ayrılmıştır.

Katılımcılara verilecek olan sertifikalar üzerinde ana sponsorumuzun logosu ve ismi yer alacaktır.

Kulübümüzün yapacağı tüm kara yolcuklarında aracın önünde yanında ve arkasında kulübümüzün Logosu ile birlikte Ana Sponsorun adı ve logosu da yer alacaktır.

Okullarda ve AVM lerde yapılacak olan tüm tanıtım çalışmalarında Ana Sponsorumuz ismi ve logosu kulübümüzün yanında yer alacaktır.

Ana sponsorumuzun öngördüğü ve ortak karara bağlanan faaliyetlerde A takım sporcuları ile bulunacaktır. (Fabrika ziyareti ve basına tanıtımı, açılışlar, kokteyller vs.)

Resmi web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda ana sponsorumuzun logosu banner ve görsel alanlarda, ana sponsorumuzun istediği şekilde yer alacaktır.

Proje ve Organizasyonları destekleyecek Sponsorlara sunulacak hizmetler

Sponsor olunan Proje veya Organizasyona özel olarak tüm Yazılı ve Görsel basın yayın organlarında yapılan tüm haberlerde, sponsorlara teşekkürlerimiz sunulacaktır.

Yaptırılacak tekstil ürünlerinden, sponsorların finanse ettiği ürünlerin sırt kısmı belli ölçülerde diğer sponsorlara ve proje sponsorlarına ayrılacaktır.

Sponsorların finanse ettiği Proje veya Organizasyonlar esnasında saha kenarında Projenin veya Organizasyonun tanıtımı için bulunacak olan kırlangıç ve afişlerin alt kısmı belli ölçülerde diğer sponsorların logosu ve ismi yer alacaktır.

© Telif Hakkı - Yalıkavak Spor Kulübü